Koncert: R. Goebel v KD Domžale “J.S.Bach in njegovi sinovi”

Koncert: R. Goebel v KD Domžale “J.S.Bach in njegovi sinovi”

17. maja 2014 je bilo mogoče v Domžalah slišati koncert pod taktirko Reinharda Goebla, izredne avtoritete na področju stare glasbe in historične izvajalske prakse.

Program:

Johann Sebastian Bach
– 14 kanonov na temo prvih 8 not iz Goldbergovih variacij za godala in čembalo BWV 1087
– Kanon BWV 1072 za 7 glasov

Wilhelm Friedemann Bach
– Adagio & Fuga v d – molu za 2 flavti, godala in basso continuo
– Koncert v D – duru, 1735 za flavto, godala in basso continuo solistka na flavti: Jerca Novak

*****

Joh. Christoph Friedrich Bach
– Simfonija v B – duru, 1791 za 2 klarineta, 2 rogova, fagot, godala in basso continuo

Carl Philipp Emanuel Bach
– Simfonija v e – molu 1756 za godala in basso continuo

Johann Christian Bach
– Simfonija Concertante v Es – duru, 1774 za 2 flavti, 2 klarineta, 2 rogova, fagot, godala in basso continuo

Povezava na stran KD Domžale

Programski list PDF

Vstop na interno stran